Kontakt
  • Kancelaria Odszkodowawcza REMEDES Sp. z o.o.
  • Adres: Baraniaka 88E/F
  • Miasto: Poznań
  • Telefon: 607 175 705
Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się do naszego newslettera!

Wypadki na gospodarstwie

Odszkodowania dla osób, które uległy w wypadkach w gospodarstwach rolnych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, ost. zm. DZ. U. Nr 79 z 2009 r. 667), za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

a. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej

b. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności

c. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa powyżej, albo w drodze powrotnej.

Prowadzimy zarówno postępowania przeciwko ubezpieczycielom oc jak i postępowanie przed KRUS-em.