Kontakt
  • Kancelaria Odszkodowawcza REMEDES Sp. z o.o.
  • Adres: Baraniaka 88E/F
  • Miasto: Poznań
  • Telefon: 607 175 705
Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się do naszego newslettera!

Wypadki za granicą

Prowadzimy postępowania najczęściej bezpośrednio przeciwko zagranicznym towarzystwom ubezpieczeń prowadząc korespondencję w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Prowadzenie sprawy przeciwko zagranicznym towarzystwom daje bowiem znacznie lepsze rezultaty - znacznie wyższe świadczenia odszkodowawcze niż załatwienie sprawy przez polskiego reprezentanta. Co ważne w większości Państw UE istnieje możliwość żądania zwrotu kosztów pełnomocnika występującego na etapie przed sądowym. Oznacza to, iż często wynagrodzenie Naszej Kancelarii będzie pokryte przez ubezpieczyciela w całości lub części. Postępowania te należą do trudnych z uwagi na konieczność znajomości przepisów prawa obowiązujących w danym państwie, a także danego systemu nadzoru ubezpieczeniowego np. w Niemczech - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - co pozwala dyscyplinować zagranicznych ubezpieczycieli i szybko zakończyć postępowanie.